MENU
   
Bienvenido!! "Registro" "o" "Login"

    Detalles de Empleo


Trabajo : Técnico Computer Vision and Image Processing:Elgoibar

La descripción del trabajo.:


   » Inicio
   » Trabajo
   » Empleo en Elgoibar (Guipúzcoa)
   » Area de Tecnología e informática
   » Técnico Computer Vision and Image Processing

 

IDEKO, S.COOP.

   » Elgoibar
   » Investigación
   » Ver todas sus ofertas (5)

 

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

Ideko, S.Coop. Elgoibarren, Computer Vision and Image Processing teknikari baten bila dabil, Machine Visionen erreferentea den eta puntako fotogrametriako teknologietan espezializatuta dagoen Ikerketa Talde batean sartzeko: ZEREGINAK: - Industriara aplikatutako I+G proiektuen diseinuan eta garapen teknikoan parte hartu, Machine Visio-nen arloan (fotogrametria, 3D digitalizazioa). - Ikerketa aplikatua eta irudien prozesamendurako algoritmoen eta belaunaldi berriko algoritmo fotogrametrikoen garapena. - Proiektuak prestatu eta gauzatu Administrazio Pu-blikoekin eta enpresekin elkarlanean, bai estatu mailako eta nazioarteko enpresekin ere. ---- Ideko, S.Coop. en Elgoibar, busca incorporar un técnico Computer Vision and Image Processing en un Grupo de Investigación referente en Machine Visión, especializado en tecnologías fotogramétricas punteras.: Funciones: - Participar en el diseño y desarrollo técnico de proyectos de I+D aplicados a la industria, en el área de Machine Visión (Fotogrametría, digitalización 3D.) - Investigación aplicada y desarrollo de algoritmos de procesamiento de imagen y fotogramétricos de nueva generación. - Colaboración en la preparación y ejecución de proyectos con las Administraciones Públicas y con empresas a nivel nacional e internacional.

Requisitos

ESKATZEN DA: - Prestakuntza: Goi mailako ingeniaritza/Masterra (Informatika-Softwarea / Telekomunikazioak) - Gai erlazionatuetako doktoregoa edukitzea baloratuko da. - Hizkuntzak: ingeles maila altua; beste hizkuntza batzuk edukitzea baloratuko da. - Esperientzia Matematika aplikatuko Software Developmenten. - Garapen plataformen gaineko ezagutzak (Visual Studio, Matlab, Octave...) eta programazio hizkuntzen gainekoak (C, C++, C#, Python?) - Gai hauen gaineko ezagutza edukitzea baloratuko da: Machine Vision Software, Machine Vision Hardware eta metrologia dimentsionala, eta garapen plataformak eta liburutegi espezializatuak menderatzea ere baloratuko da. - Pertsona dinamiko baten bila gabiltza, iniziatiba edukitzea, eta harremanetarako eta taldean lana egiteko gaitasuna izatea. Requisitos: - Formación: Ingeniería Superior /Máster (Informática-Software / Telecomunicaciones) Se valorará el doctorado en temáticas relacionadas. - Idiomas: Nivel alto de inglés, valorándose otros idiomas. - Experiencia en Software Development de Matemática aplicada. - Conocimientos de plataformas de desarrollo (Visual Studio, Matlab, Octave?), lenguajes de programación (C, C++, C#, Python?). - Se valorará conocimiento en Machine Visión Software, Machine Visión Hardware, metrología dimensional, dominio de plataformas de desarrollo y librerías especializadas. - Persona dinámica y resolutiva, con iniciativa, con capacidad de relación y de trabajo en equipo.

Se ofrece

- Machine Visionen erreferentea den eta puntako fotogrametriako teknologietan espezializatuta dagoen Ikerketa Talde batean sartzea. - Hasierako formazioa eta ingurune berritzailean profesionalki garatzea eskaintzen da. --- - Incorporación en un Grupo de Investigación referente en Machine Visión, especializado en tecnologías fotogramétricas punteras. - Formación inicial y desarrollo profesional en un entorno innovador.
   »

Área

Tecnología e informática
   »

Categoría o nivel

Técnicos
   »

Nº Vacantes

1

Competencia/cualificación:

Categorí­a del Empleo: Otras [ Ver todos Otras  ]
Requerimientos de Idioma:
Tipo de Empleo:
Sueldo: No especificado
Titulación: Sin especificar
Experiencia: No especificado
Localización del Empleo: Elgoibar, otro
Tipo de empresa Empleador
Día de envío: 2019/09/12 / Viewed 4 times
Información de Contacto
Empresa: Elgoibar


Aplicación Online